Gratulerer med din nominasjon Knut.
Den har du fortjent!

Blant Norges 247 000 håndverkere er du nå en av de få utvalgte. Dette fordi du gjennom din faglige dyktighet og din gode kundehåndtering er et forbilde for andre. Slike forbilder trenger vi for å heve bransjens status og styrke rekrutteringen til yrkesfagene.
Takk for at du er med på laget!